Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ökar medlen till regionerna för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

Publicerad

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse för 2023 om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Regeringen ökar medlen till regionerna från 200 miljoner kronor för 2022 till 400 miljoner kronor för 2023. Ökningen föranleds av en ambitionshöjning i hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

– Vi vidareutvecklar nu de insatser som regionerna har påbörjat inom ramen för tidigare överenskommelser för att säkerställa att det sker en förflyttning framåt inom beredskapen i hälso- och sjukvården. Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari förra året visade på vikten av att stärka detta arbete skyndsamt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

– Sjukvården är en samhällsviktig funktion, som måste upprätthållas även i fredstida kriser och krig. Den här överenskommelsen ger regionerna förutsättningar att fortsätta det långsiktiga   arbetet med civilt försvar i hälso- och sjukvården, säger Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).


Syftet med överenskommelsen, som tecknats årligen sedan 2018, är att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar med anledning av att planeringen för totalförsvaret återupptagits. Insatserna inom överenskommelsen 2023 omfattar:

  • krigsorganisation och dess bemanning
  • samverkan och ledning
  • planeringssamverkan
  • utbildning och övning 
  • omhändertagande av många skadade
  • försörjningsberedskap 
  • andra robusthetshöjande åtgärder (bl.a. informations- och cybersäkerhet samt kontinuitetshantering)

Med ambitionshöjningen för 2023 ökar medlen inom ramen för överenskommelsen till regionerna från 200 miljoner kronor för 2022 till 400 miljoner kronor för 2023. 

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun