Pressmeddelande från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget till riksdagen imorgon

Publicerad

Regeringen avser att överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen imorgon. I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina – värt upp till 4,3 miljarder kronor.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Vi lägger fram en extra ändringsbudget för innevarande år så att åtgärderna kan komma på plats snabbt. Med ett pågående krig i vårt närområde och en energikris på hemmaplan som pressar många hushåll och företag behöver vi agera här och nu, säger finansminister Elisabeth Svantesson. 

– Vikten av att sluta upp bakom ukrainarna i deras kamp mot Ryssland kan inte understrykas nog. Därför innehåller en stor del av ändringsbudgeten pengar för att snabbt göra verklighet av den viktiga vapenleveransen till Ukraina, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson Sverigedemokraterna.

Tre förslag ingår i regeringens extra ändringsbudget.

Nytt gasprisstöd till hushåll i södra Sverige

Ett gasprisstöd införs för perioden oktober 2021 till september 2022 till hushåll som är anslutna till det västsvenska naturgassystemet. Stödet är utformat så att det motsvarar elstödet under samma period. Gasprisstödet uppgår till 79 öre per kilowattimme och omkring 27 000 hushåll omfattas av det.

Pressmeddelande: Regeringen aviserar nytt gasprisstöd till sydsvenska hushåll

Nya möjligheter för företag att få anstånd med skatteinbetalningar

Från och med 13 februari ska företag få utökade möjligheter till tillfälliga skatteanstånd. Syftet är att stötta sunda och livskraftiga företag som drabbas av likviditetsproblem till följd av den höga inflationen och stigande energipriser.

Förslaget innebär bland annat att

  • den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023
  • anstånd får beviljas även för redovisningsperioder som infallit april–juni 2022
  • det maximala antalet anståndsmånader höjs från 9 till 12.

Pressmeddelande: Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

Det hittills största paketet med försvarsmateriel till Ukraina

Ett omfattande paket med försvarsmateriel värt upp till 4,3 miljarder kronor ska skänkas till Ukraina, enligt förslaget. Paketet innehåller: Granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott 86 (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90). Dessutom ges försvarsmyndigheterna förutsättningar för att återanskaffa materiel motsvarande det som skänks till Ukraina. Tillsammans med tidigare stöd handlar det om försvarsmateriel för drygt 7 miljarder kronor.

Förslaget är en del av stödpaket till Ukraina som regeringen presenterade den 19 januari i år. I paketet ingår även ett uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer samt ett nytt svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete.

Artikel: Tunga avancerade vapen till Ukraina

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33