Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige inleder samarbete med Slovakien om stridsfordon

Publicerad

Den 14 december besöker försvarsminister Pål Jonson Bratislava för att underteckna ett Letter of Intent (LOI) om samarbete inom stridsfordonsområdet tillsammans med Slovakiens försvarsminister Jaroslav Nad´.

Slovakien har efter omfattande utvärderingar valt att anskaffa 152 stycken nya stridsfordon 90, från BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.

– Jag är övertygad om att stridsfordon 90 är rätt val även för Slovakien. Slovakiens anskaffning öppnar upp för ytterligare samarbeten inom försvarsområdet mellan Sverige och Slovakien i enlighet med det bilaterala avtal som tidigare tecknats mellan länderna. Jag ser med tillförsikt fram emot det fördjupade samarbetet inom stridsfordonsområdet. Det kommer att vara till stor nytta även för den svenska Försvarsmakten, säger försvarsminister Pål Jonson.

Fler avtal tecknas

Affären genomförs i ett mellanstatligt upplägg där en övergripande avsiktsförklaring om samarbete inom stridsfordonsområdet tecknas på försvarsministernivå. En mellanstatlig överenskommelse tecknas av Försvarets materielverk (FMV) om bland annat stöd under leveransskedet samt erfarenhetsutbyte och samarbete gällande utbildning, nyttjande, drift och fortsatt utveckling av stridsfordon 90-systemet. Ett kommersiellt avtal tecknas mellan Slovakien och BAE Systems Hägglunds.

Sedan 2014 finns ett bilateralt samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MoU, med Slovakien om samarbete på försvarsområdet (SÖ 2014:14).

Det kommersiella avtalet mellan Slovakien och BAE Systems Hägglunds och den mellanstatliga överenskommelsen mellan FMV och Slovakien undertecknades vid en ceremoni måndagen den 12 december.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand