Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel skickas på remiss

Publicerad

Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader, enligt en avisering i regeringens budgetproposition för 2023. Förslaget skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

– Det innebär en skattelättnad på ca 380 miljoner kronor för de omkring 25 000 svenska företag som berörs av förslaget, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Bakgrunden är att regeringen bedömer att priserna på viktiga insatsvaror inom jord-, skog- och vattenbruket kommer vara fortsatt höga under hela nästa år. Skattelättnaden syftar till att kompensera företagen för delar av kostnadsökningarna och samtidigt stötta den inhemska livsmedelsproduktionen.

Den nuvarande nivån på skattenedsättningen infördes i juli 2022 som en tillfällig åtgärd till och med halvårsskiftet 2023. Enligt förslaget förlängs nedsättningen i ytterligare sex månader, till och med 31 december 2023. Efter nedsättning blir skatten noll kronor för diesel (miljöklass 1) för användning under andra halvåret 2023.

– Regeringen kommer även jobba för att skatten på jordbruksdiesel ska ligga på EU:s miniminivå under 2024 och 2025, säger Elisabeth Svantesson.

Med jordbruksdiesel avses diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet.

Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 380 miljoner kronor.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström