Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tar emot utredning om statistik över hushållens tillgångar och skulder

Publicerad

I dag har regeringen tagit emot betänkandet från utredningen Statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Utredningen har haft i uppdrag att belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas. Statistiken ska bidra till att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

Bakgrunden till utredningsuppdraget är ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen. Riksdagen ansåg att det behövs ny detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder för att bl.a. Riksbanken och Finansinspektionen ska kunna göra djupgående analyser av skuldutvecklingen, bedriva krisförebyggande arbete och motverka finansiell instabilitet.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00