Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansiella stabilitetsrådet träffas 6 december

Publicerad

Tisdagen den 6 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten. Rådet ska även diskutera cybersäkerhetsfrågor, obligationsmarknadens funktionssätt samt följa upp problemen på elderivatmarknaden.

Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Niklas Wykman, vikarierande generaldirektören för Finansinspektionen, Susanna Grufman, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Efter mötet kommer finansmarknadsminister Niklas Wykman, i egenskap av rådets ordförande, att finnas tillgänglig för kommentarer. Intervju bokas via pressekreterare Lucas Kramer senast måndag 5 december, se kontaktinfo.

Finansiella stabilitetsrådet

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Presskontakt

Lucas Kramer
Presskontakt hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Niclas Alsén
Kanslichef finansiella stabilitetsrådet
Telefon 08-405 27 04