Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Annika Hahn-Englund ny ambassadör i Nigeria

Publicerad

Regeringen har utsett Annika Hahn-Englund till ambassadör i Abuja.

Annika Hahn-Englund arbetar idag med investeringsfrämjandefrågor på enheten för främjande och hållbart företagande (UD FH). Hon har tidigare varit ambassadör i Belgien och Luxemburg, med stationering i Stockholm. Hon har tjänstgjort vid ambassaderna i Peking och Bonn, vid Sveriges EU-representation i Bryssel och vid EU-kommissionens generalsekretariat. Hon har även bl.a. varit ambassadör för nordiskt samarbete i UD samt arbetat på Statsrådsberedningens EU-kansli.

Annika Hahn-Englund tillträder sin nya befattning i september i år.