Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Fortsatt uppmaning till svenskar att lämna Etiopien

Publicerad

Den väpnade konflikten i Etiopien har intensifierats. UD påminner därför om att svenskar sedan den 5 november uppmanas att lämna landet. Det går fortfarande kommersiella flyg från Etiopien men möjligheterna att lämna landet kan snabbt förändras.

UD har sedan den 5 november uppmanat svenskar att lämna Etiopien men bedömer att det fortfarande finns hundratals svenskar i landet.

Flygplatsen i Addis Abeba är än så länge inte påverkad och det är fortfarande möjligt att lämna landet med flyg. Samtidigt är det vanligt att antalet flygbolag som trafikerar en flygplats minskar vid oroliga tider och att biljettpriserna snabbt ökar.  

UD uppmanar de svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet medan utresemöjligheter ännu finns. Den som trots detta väljer att stanna kvar uppmanas att iaktta stor försiktighet, undvika folksamlingar, löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt att anmäla sig till svensklistan. De svenskar som redan lämnat Etiopien uppmanas att avregistrera sig från svensklistan.

UD och ambassadens möjligheter att hjälpa svenskar på plats i Etiopien är ytterst begränsade.

Faktaruta

En uppmaning till svenskar att lämna ett land är UD:s starkaste nivå av avrådan. Ett sådant beslut fattas enbart i lägen där det finns överhängande fara på grund av stridigheter eller andra allvarliga hot i landet.

En avrådan är alltid en stark indikation på ett allvarligt säkerhetsläge samt att UD och ambassaden har mycket begränsade möjligheter att hjälpa svenskar på plats.

Svensklistan är frivillig att skriva upp sig på. Uppgifterna på listan kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig i en konsulär krissituation. Man måste själv avregistrera sig från listan vid hemkomst. De som har rätt till konsulärt stöd ska vara bosatta i Sverige och ha svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst