Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör till Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève

Publicerad

Regeringen har idag utsett Veronika Bard Bringéus till ambassadör vid representationen i Genève.

Veronika Bard Bringéus tjänstgör för närvarande som ambassadör i Moskva, har tidigare varit ambassadör vid den svenska OSSE-delegationen i Wien och minister på ambassaden i Wien med ansvar bl.a. för frågor rörande CTBTO (Provstoppsavtalsorganisationen) och UNODC (FN:s organ för narkotika- och brottsbekämpning). Hon har varit politisk rådgivare i Statrådsberedningen och tjänstgjort bl.a. vid ambassaderna i London och Bonn

Veronika Bard Bringéus tillträder sin nya befattning hösten 2015.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst