Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2023 Diarienummer: S2022/04844

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården för 2023.

Ladda ner:

Pressmeddelande: Nästan 3 miljarder kronor till att korta köer och öka tillgänglighet inom vården