Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner med mera för år 2016 Diarienummer: S2016/04184/FS

Publicerad Uppdaterad

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmåner med mera för år 2016.

Ladda ner: