Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården Diarienummer: S2016/00428/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 2016.

Ladda ner:

Överenskommelsen fokuserar på tre utvecklingsområden

  • it-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare
  • smartare användning av medarbetarnas kompetens
  • samt stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.