Polismyndigheten

Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt för Nationellt forensiskt centrum, tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium.