Kommenterad dagordning från Klimat- och näringslivsdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för TTE Energi, den 19 juni 2023

Publicerad

Ladda ner:

På TTE-mötet den 19 juni 2023 finns följande punkter på dagordningen:

  • Revidering av EU:s elmarknadsdesign

Vid rådsmötet väntas ministrarna anta rådets allmänna riktlinje om förslagen till revidering av EU:s elmarknadsdesign. Kommissionens förslag presenterades den 14 mars, som ett resultat av att kommissionen identifierat de höga gasprisernas påverkan på elpriset som en sårbarhet i den nuvarande marknadsdesignen. Förslaget berör fyra rättsakter: elmarknadsförordningen, elmarknadsdirektivet, förordningen om EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och förordning om transparens för grossistmarknaderna, REMIT.

Övriga frågor:

  • Den senaste utvecklingen av externa relationer på energiområdet
  • Förberedelser inför nästa vinter 2023/2024
  • Arbetsprogram för det inkommande ordförandeskapet