Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning för utrikesrådet, den 15 februari 2016

Publicerad

Ladda ner:

På utrikesrådets möte den 15 februari 2016 finns följande punkter på dagordningen:

  • EU:s relation till Moldavien i ljuset av den pågående politiska-
    och ekonomiska krisen.
  • Utvecklingen i Vitryssland inklusive frågan om fortsatta sanktioner.
  • Diskution kring fortsatt arbete med klimatdiplomati.
  • (ev.) Den politiska utvecklingen i Libyen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.