Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ekonomisk jämställdhet

Publicerad

Ladda ner:

I denna publikation presenteras en redogörelse för utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten med särskilt fokus på arbetsmarknad, som regeringen lämnar i en bilaga i budgetpropositionen för 2023.