Informationsmaterial från Finansdepartementet

Data – en underutnyttjad resurs för Sverige: En strategi för ökad tillgång av data för bl.a. artificiell intelligens och digital innovation

Publicerad Uppdaterad

God tillgång till data är en allt viktigare förutsättning för innovation, hållbar tillväxt, och minskad resursåtgång.

Ladda ner:

Utvecklingen mot allt större dataflöden har skett gradvis
genom ökad digitalisering av processer, nya digitala tjänster och spridning av mobila enheter och sensorer som alla genererar ett kontinuerligt flöde av data. Detta har successivt ökat tillgången av data och efter en gradvis ökning håller ett paradigmskifte på att ske.

Detta innebär att data går från att vara en del av stödverksamheten, till att inta en central roll i kärnverksamheten. Data kan också nyttjas för en mångfald av tjänster som spänner över organisationsgränser och sektorer.