Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Rådsbeslut om avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Malaysia 2021/22:FPM121

Publicerad

Faktapromemoria gällande rådsbeslut om avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Malaysia.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att rådet fattar beslut om att unionen ska underteckna ett partnerskaps- och samarbetsavtal (PSA) mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Malaysia, å andra sidan.

Avtalet började förhandlas 2011 och förhandlingarna slutfördes i december 2015. Avtalstexten paraferades i april 2016.

Regeringen välkomnar och stödjer det framförhandlade avtalet och anser attdet innebär en förstärkning av den politiska dialogen och en fördjupning av samarbetet på ett stort antal områden och kan bana väg för ett återupptagande av frihandelsförhandlingarna mellan Malaysia och EU.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.