Faktapromemoria från Socialdepartementet

Beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser 2020/21:FPM31

Publicerad

Faktapromemoria gällande COM(2020) 680.

Ladda ner:

Kommissionens meddelande om beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser ger en sammanfattning av läget vad gäller det EU-gemensamma arbetet med utveckling och upphandling av vacciner. Meddelandet innehåller även ett antal rekommendationer till medlemsstaterna kring hur vaccinationsarbetet bör struktureras och hur olika befolkningsgrupper kan prioriteras för vaccinering.

Meddelandet innehåller inget förslag till lagstiftning eller annan reglering utan ska framförallt ses som en uppsättning rekommendationer till medlemsstaterna.

Regeringens preliminära ståndpunkt är att det är av stor vikt för det fortsatta arbetet mot covid-19-pandemin att vaccin kan utvecklas och distribueras så snabbt som möjligt, med bibehållen hög säkerhet i utveckling och testning.

Regeringen välkomnar meddelandet och understryker vikten av att arbetet med att förse EU:s medlemsstater med säkert och effektivt vaccin åtföljs av uppbyggnad av processer och infrastruktur för distribution av vaccin, prioritering av befolkningsgrupper för vaccinering, samt ett säkert genomförande av vaccinationerna. Regeringens bedömning är att Sverige ligger förhållandevis väl till i sina förberedelser när det gäller vaccin mot covid-19.