Artikel från Finansdepartementet

Rundabordssamtal om konsekvenserna av sämre ekonomiska tider för spelproblemen

Publicerad

Den 22 mars bjöd finansmarknadsminister Niklas Wykman in till ett rundabordssamtal om hur sämre ekonomiska tider kan påverka spelproblemen. Syftet med rundabordssamtalet var att dela erfarenheter och diskutera lägesbilden kring problemspelande och vilken utveckling som kan följa av svårare ekonomiska tider.

Finansmarknadsministern leder rundabordssamtal
Finansmarknadsminister Niklas Wykman leder rundabordssamtal. Regeringskansliet

Deltog gjorde Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg samt utredare från myndigheten, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell samt utredare från myndigheten, professorn och överläkaren Anders C Håkansson och psykologen och forskaren Håkan Wall. Från Regeringskansliet deltog även statssekreterare Johan Almenberg och tjänstemän från Finansdepartementet och Socialdepartementet.

Som en grund för samtalet gav deltagarna sin syn på problemspelandet i dag och vilka konsekvenser arbetslöshet, psykisk ohälsa och överskuldsättning kan få. Deltagarna diskuterade även vilken effekt olika typer av åtgärder för att motverka problemspelande har haft och om det finns behov av fler åtgärder.

Under samtalet betonade finansmarknadsministern vikten av ett fungerande arbete med omsorgsplikten för de licensierade bolagen, särskilt med anledning av att vi har gått in i svårare ekonomiska tider.

– Ett annat stort problem är alla olicensierade bolag som bryter mot lagen och undviker att ta ansvar för spelarna. Detta drabbar även närstående. Det är oacceptabelt och där behövs krafttag, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.