Artikel från Statsrådsberedningen

Ukraina, energi och sanktionspaket mot Ryssland på Europeiska rådet

Publicerad

När statsminister Ulf Kristersson träffade sina EU-kollegor i Europeiska rådet den 15 december antog de slutsatser om Ukraina/Ryssland, energi och konkurrenskraft, säkerhet och försvar, EU:s samarbete med södra grannskapet samt relationerna med USA. Stats- och regeringscheferna välkomnade också det nionde sanktionspaketet mot Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i februari.

Statsminister Ulf Kristersson
Statsminister Ulf Kristersson företrädde Sverige när Europeiska rådet möttes i Bryssel den 15 december. Foto: EU

-  Ett kraftfullt stöd för Ukraina och ett tydligt fokus på Europas långsiktiga konkurrenskraft var de viktigaste frågorna för Sverige på Europeiska rådet, sade statsminister Ulf Kristersson efter mötet. 

Statsministern konstaterade också att:

-  Europa står på kort sikt inför svåra utmaningar, med krig i vårt närområde och i dess spår en energikris och ekonomisk nedgång. Samtidigt är det avgörande att vi förmår hålla blicken mot den långa sikten, och stärker Europas konkurrenskraft.  

Rysslands anfallskrig i Ukraina

Europeiska rådet uttryckte återigen sin enighet i fördömandet av Rysslands krig i Ukraina.

EU-ledarna diskuterade stödet till Ukraina, dels utifrån de stora omedelbara humanitära behoven, dels utifrån hur EU ska arbeta vidare för att kunna garantera militärt och finansiellt stöd över tid. 

Nya sanktioner mot Ryssland

Europeiska rådet välkomnade också det nionde sanktionspaketet mot Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i februari.

Nytt omfattande sanktionspaket mot Ryssland - Regeringen.se

Energi och konkurrenskraft

EU-ledarna tog också upp EU:s åtgärder på energiområdet. Diskussionen handlade om priser såväl som att säkra tillgången till energi samt den gröna omställning och utfasningen av ryska fossila bränslen.

I fokus stod också arbetet med att stärka EU:s konkurrenskraft genom investeringar i innovation och grön omställning.

EU:s relationer med USA och det södra grannskapet

EU-ledarna diskuterade de transatlantiska relationerna och fokuserade i synnerhet på samarbete om ekonomi och säkerhet.

Stats- och regeringscheferna diskuterade även samarbetet med en rad Medelhavsländer som ingår i EU:s södra grannskap. 

Producerat av EU-representationen