Frågor och svar om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder

Publicerad

Svar på några vanliga frågor som Centralmyndigheten får om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

Vilken myndighet hanterar ärenden om överlämnande till Sverige?

Gäller det överlämnande för lagföring i Sverige är det Åklagarmyndigheten som handlägger ärenden om överlämnande till Sverige.

Är regeringen eller Justitiedepartementet involverade i ärenden om överlämnande till Sverige?

Nej.                      

Är svensk åklagare behörig att utfärda en europeisk arresteringsorder?

Ja. Det framgår av förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.
Enligt artikel 6 i arresteringsorderrambeslutet ska varje medlemsstat lämna underrättelse om vilken rättslig myndighet som enligt dess lagstiftning är behörig att utfärda en arresteringsorder. Sverige menar att rättsliga myndigheter kan vara såväl domstol som åklagare och har lämnat underrättelse om att åklagare är behöriga att enligt svensk rätt utfärda en arresteringsorder avseende lagföring.                    

Vad händer efter det att en person blivit överlämnad till Sverige?

Efter transporten till Sverige kommer den överlämnade att bli förd till häkte i Sverige. Åklagaren ska anmäla till domstol så snart beslutet om häktning verkställts, dvs. när den överlämnade kommit till Sverige. Domstolen ska utan dröjsmål hålla förhandling i häktningsfrågan. Domstolen ska vid förhandlingen sätta ut en tid inom vilken åtal ska vara väckt.