Statens budget som excel

Varje höst redovisar regeringen ett komplett förslag för statens budget det kommande budgetåret i en budgetproposition. Utöver budgetpropositionen kan regeringen även lämna förslag till ändringar i statens budget under pågående budgetår i en proposition om ändringsbudget.

Nedan kan du ladda ned specifikationer från olika budgetpropositioner och ändringsbudgetar i excel. Dokumenten är samlade per budgetår.

Budgetåret 2024

Hela budgetförslaget för 2024: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2024 (Ur regeringens Budgetproposition för 2024 som lämnades till riksdagen 20 september 2023)

Budgetåret 2023

Ändringsförslag hösten 2023: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag  (Ur regeringens Höständringsbudget för 2023 som lämnades till riksdagen 20 september 2023)

Ändringsförslag våren 2023: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2023 som lämnades till riksdagen 17 april 2023)

Ändringsförslag våren 2023: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2023 (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 16 mars 2023)

Ändringsförslag våren 2023: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och nya anslag 2023 (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 26 januari 2023)

Hela budgetförslaget för 2023: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2023 (Ur regeringens Budgetproposition för 2023 som lämnades till riksdagen 8 november 2022)

Budgetåret 2022

Ändringsförslag hösten 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2022 som lämnades till riksdagen 8 november 2022)

Ändringsförslag våren 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2022. (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 7 juni 2022)

Ändringsförslag våren 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 2 juni 2022)

Ändringsförslag våren 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 2 juni 2022)

Ändringsförslag våren 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2022 som lämnades till riksdagen 19 april 2022)

Ändringsförslag våren 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 25 mars 2022)

Ändringsförslag våren 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 3 februari 2022)

Ändringsförslag våren 2022: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 18 januari 2022)

Hela budgetförslaget för 2022: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2022 (Ur regeringens Budgetproposition för 2022 som lämnades till riksdagen 20 september 2021)

Budgetåret 2021

Ändringsförslag hösten 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2021 som lämnades till riksdagen 20 september 2021)

Ändringsförslag våren 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
(Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 10 juni 2021)

Ändringsförslag våren 2021 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2021 som lämnades till riksdagen 15 april 2021)

Ändringsförslag våren 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 6 april 2021)

Ändringsförslag våren 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag ( Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 10 mars 2021)

Ändringsförslag våren 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag ( Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 26 januari 2021)

Ändringsförslag våren 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 19 januari 2021)

Ändringsförslag våren 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 12 januari 2021)

Ändringsförslag våren 2021: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 12 januari 2021)

Hela budgetförslaget för 2021: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2021 (Ur regeringens Budgetproposition för 2021 som lämnades till riksdagen 21 september 2020)

Budgetåret 2020

Ändringsförslag hösten 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 3 november 2020)

Ändringsförslag hösten 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 3 november 2020)

Ändringsförslag hösten 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2020 som lämnades till riksdagen 21 september 2020)

Ändringsförslag hösten 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 10 september  2020)

Ändringsförslag våren 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 15 juni 2020)

Ändringsförslag våren 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 10 juni 2020)

Ändringsförslag våren 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 20 maj 2020)

Ändringsförslag våren 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 15 maj 2020)

Ändringsförslag våren 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2020 som lämnades till riksdagen 15 april 2020)

Ändringsförslag våren 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 1 april 2020)

Ändringsförslag våren 2020: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen 19 mars 2020)

Hela budgetförslaget för 2020: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2020 (Ur regeringens Budgetproposition för 2020 som lämnades till riksdagen 18 september 2019)

Budgetåret 2019

Ändringsförslag hösten 2019: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2019 som lämnades till riksdagen 18 september 2019)

Ändringsförslag våren 2019: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2019 som lämnades till riksdagen 10 april 2019)

Hela budgetförslaget för 2019: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2019 (Ur regeringens Budgetproposition för 2019 som lämnades till riksdagen 15 november 2018)

Budgetåret 2018

Hela budgetförslaget för 2018: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2018 (Ur regeringens Budgetproposition för 2018 som lämnades till riksdagen 20 september 2017)

Ändringsförslag hösten 2018: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2018 som lämnades till riksdagen 15 november 2018)

Ändringsförslag våren 2018: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2018 som lämnades till riksdagen 16 april 2018)

Budgetåret 2017

Hela budgetförslaget för 2017: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2017 (Ur regeringens Budgetproposition för 2017 som lämnades till riksdagen 20 september 2016)

Ändringsförslag våren 2017: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2017 som lämnades till riksdagen 18 april 2017)

Budgetåret 2016

Hela budgetförslaget för 2016: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2016 (Ur regeringens Budgetproposition för 2016 som lämnades till riksdagen 21 september 2015)

Ändringsförslag våren 2016: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2016 som lämnades till riksdagen 13 april 2016)

Budgetåret 2015

Hela budgetförslaget för 2015: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2015 (Ur regeringens Budgetproposition för 2015 som lämnades till riksdagen 23 oktober 2014)

Ändringsförslag våren 2015: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2015 som lämnades till riksdagen 15 april 2015)

Budgetåret 2014

Hela budgetförslaget för 2014: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2014 (Ur regeringens Budgetproposition för 2014 som lämnades till riksdagen 18 september 2013)

Ändringsförslag våren 2014: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2014 som lämnades till riksdagen 9 april 2014)

Ändringsförslag hösten 2014: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2014 som lämnades till riksdagen 23 oktober 2014)

Budgetåret 2013

Hela budgetförslaget för 2013: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 (Ur regeringens Budgetproposition för 2013 som lämnades till riksdagen 18 september 2012)

Ändringsförslag våren 2013: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2013 som lämnades till riksdagen 15 april 2013)

Ändringsförslag hösten 2013: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2013 som lämnades till riksdagen 18 september 2013)

Statens budget

Läs mer om statens budget, olika budgetförslag och budgetprocessen.