Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Upphörande av uppdraget om administrering av vidareförsäljning av vaccin Diarienummer: S2023/02688

Publicerad

Regeringen beslutar att uppdraget till Folkhälsomyndigheten om administrering av vidareförsäljning av vaccin ska upphöra från den 5 oktober 2023.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 september 2023 att dels bemyndiga Folkhälsomyndigheten att förhandla och ingå, dels uppdra åt myndigheten att förvalta avtal om vaccin mot covid-19. Det tidigare uppdraget till Folkhälsomyndigheten om administrering av vidareförsäljning av vaccin upphör därför.