Regeringsuppdrag från

Uppdrag om kompetenshöjande åtgärder avseende kliniska prövningar Diarienummer: S2023/02689

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att genomföra kompetenshöjande åtgärder för att främja kliniska prövningar i Sverige.

Ladda ner:

Läkemedelsverket ska 

  • kartlägga behovet av kompetenshöjande åtgärder genom att samtala med områdets aktörer.
  • ta fram och tillgängliggöra utbildningsmaterial för att främja regulatorisk kompetens om utformning och genomförande av kliniska prövningar.

Uppdraget omfattar kliniska prövningar som utförs för läkemedel och medicintekniska produkter för människa eller djur.

Läkemedelsverket slutredovisar uppdraget Regeringskansliet senast den 30 juni 2024.