Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ansökan om bidrag till stärkt patientdelaktighet genom funktionsrättsrörelsen Diarienummer: S2023/02494¨

Publicerad

Regeringen beviljar Funktionsrätt Sverige knappt två miljoner kronor för att förbättra patientdelaktigheten och hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar.

Ladda ner:

Bidraget avser verksamhet under 2023.