Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för nationell vårdförmedling Diarienummer: S2023/02117

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om nationell vårdförmedling.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska samordna genomförandet av uppdraget, inbegripet myndigheternas arbete med att analysera och lämna förslag på statliga insatser som bidrar till att stödja, effektivisera och förenkla regionernas och vårdgivarnas processer och arbetssätt för att erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare väntetider, s.k. nationell vårdförmedling. Insatser på olika ambitionsnivåer och på både kort och lång sikt ska föreslås.
I uppdraget ingår att göra en internationell utblick i syfte att dra lärdom av hur andra länder arbetar med nationell vårdförmedling.

E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2024 lämna en gemensam delredovisning av uppdraget som bl.a. innehåller en internationell utblick och bedömning av olika vägval inför det fortsatta arbetet med uppdraget. Senast den 31 mars 2025 ska en slutredovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet. 

Laddar...