Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att anordna seminarium under det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet Diarienummer: S2022/02883

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet att tillsammans med Europeiska kommissionen arrangera ett seminarium som lyfter den Europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030 samt andra relevanta nationella funktionshinderstrategier inom Europeiska unionen. Seminariet genomförs under det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet 2023.

Ladda ner:

Myndigheten för delaktighet ska senast den 15 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.