Upphandlingar och ramavtal

Uppdaterad

När Regeringskansliet köper tjänster eller varor genomförs avrop från ramavtalet. Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. I första hand avropas dessa och i andra hand de statliga ramavtal som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet tecknat. Om varken Regeringskansliet eller Statens inköpscentral har ett ramavtal inom ett område genomför Regeringskansliet en upphandling.

Regeringskansliets inköp

År 2022 köpte Regeringskansliet varor och tjänster för cirka 1,3 miljarder kronor. Summan omfattar de inköp som regleras av Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Ramavtal som Regeringskansliet har tecknat kan oftast även användas av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrepresentationen.

Upphandlingar

Information om Regeringskansliets pågående upphandlingar hittar du i databasen OPIC. Kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrepresentationen kan också annonsera sina upphandlingar i denna databas. Har du frågor om en specifik upphandling, kontakta ansvarig handläggare. Namn och kontaktinformation framgår av den annons som beskriver respektive upphandling.

Sök Regeringskansliets pågående upphandlingar i databasen OPIC

Mer information om hur offentlig upphandling går till och hur man lämnar anbud finns hos Upphandlingsmyndigheten.

Ytterligare information finns här:

För övriga frågor, kontakta Regeringskansliets registrator.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning