Representation, gåvor och personalvårdsförmåner

Uppdaterad

Regeringskansliets riktlinjer för representation, gåvor och personalvårdsförmåner ska tydliggöra när och i vilken omfattning representation är lämpligt.

Det är viktigt att representation, gåvor och personalvårdsförmåner utformas med omdöme, uppfattas som motiverade, måttfulla och anpassade till tillfället. Riktlinjerna gäller alla som använder Regeringskansliets medel, inklusive kommittéerna.

Regeringskansliets riktlinjer för representation, gåvor och personalvårdsförmåner (RKFC 2013:11) gäller från och med den 1 oktober 2013 och ersätter Regeringskansliets föreskrifter (RKF 1998:10) om representation.

Regeringskansliets riktlinjer för representation, gåvor och personalvårdsförmåner