Regeringskansliets utgifter

Uppdaterad

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag.

I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnader utgörs av personal- och lokalkostnader. 

Utgifter per departement i miljoner kronor

Tabellen nedan visar utgifter per departement i miljoner kronor. Under rubriken "Gemensamt" redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma konstnader.

Departement 2017 2018 2019 2020 2021
Statsrådsberedningen 196 203 219 249 247
Arbetsmarknadsdepartementet 155 154 184 207 215
Finansdepartementet 574 582 610 553 559
Försvarsdepartementet 172 174 172 163 169
Infrastrukturdepartementet - - 152 465 202

Justitiedepartementet

446 480 420 465 481

Kulturdepartementet

158 144 140 133 139

Miljödepartementet

207 227 222 211 214

 Näringsdepartementet

554 542 386 347 355

 Socialdepartementet

299 298 277 285 329

 Utbildningsdepartementet 

232 229 209 228 256

 Utrikesdepartementet

2 936 2 942 3 060 2 870 2 947

Förvaltningsavdelningen

691 739 741 826 928
Gemensamt* 862 990 941 989 1 072
Regeringskansliet 7 482 7 654 7 733 7 729 8 112

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag i miljoner kronor.

2017 2018 2019 2020   2021
Kostnader för personal* 5 280 5 423 5 416 5 678 5 951
Kostnader för lokaler 1 463 1 549  1 606 1 600 1 604
Övriga driftkostnader 957 982 999 853 993
Finansiella kostnader 46 24 28 48 25
Amortering** 251 241 278 290 319
Intäkter -528

-565

-594

-747

–780

Utfall 7 482 7 654 7 733 7 729 8 112

Mer information om Regeringskansliets ekonomi finns i Årsredovisning för Regeringskansliet 2021. Mer information om Regeringskansliets utgifter finns i Regeringskansliets årsbok 2021.