Priskriterier exportpriset för kulturella och kreativa näringar

Publicerad

Här kan du ta del av priskriterierna för Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa näringarna och Årets uppstickare.

Priskriterier Regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar:

Priset ska delas ut till den eller de personer, företag eller andra aktörer inom dessa näringar, som under det gångna året har utgjort synnerligen goda exempel inom sin delsektor och därmed bidragit till stärkt internationalisering, export och som i sin verksamhet har bidragit till att synliggöra Sverige utomlands.

Det som pristagaren åstadkommit ska bedömas i relation till den bransch eller sektor inom vilken denne verkar. Även stora insatser inom små sektorer ska kunna komma i fråga. Kvalitet, kreativ höjd och innovationsförmåga ska även tas i beaktande.

Juryn ska vara enig i sitt beslut.

Priskriterier Årets uppstickare

Priset ska delas ut till en person, ett företag eller annan aktör inom de kulturella och kreativa näringarna som på ett framgångsrikt sätt påbörjat sin internationaliseringsresa eller vars verksamhet visar på exportpotential.

Aktören ska utgöra ett synnerligen gott exempel inom sin bransch genom att ha en idé eller en verksamhet som genomsyras av kvalitet, kreativ höjd och innovationsförmåga samt är skalbar internationellt, eller fått internationell uppmärksamhet.

Det som pristagaren åstadkommit ska bedömas i relation till den bransch eller sektor inom vilken denne verkar.

Juryn ska vara enig i sitt beslut.