Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

Publicerad

Regeringen föreslår att underhållsstödet dras in om den bidragsskyldiga föräldern under minst tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan.

Ladda ner:

Förslaget innebär att tiden, då den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan innan indragning kan ske, förlängs med sex månader.

Underhållsstöd vid särskilda skäl

Vid särskilda skäl ska underhållsstöd ändå lämnas. Regeringen föreslår att beslut om underhållsstöd vid särskilda skäl ska gälla under minst sex månader och högst fyra år.

Efter en tid, med underhållsstöd på grund av särskilda skäl, ska underhållsstöd lämnas om förutsättningarna fortfarande är uppfyllda. Något särskilt beslut om underhållsstöd behövs då inte.

Regeringen föreslår också en bestämmelse om att Försäkringskassan ska vara skyldig att underrätta alla berörda personer om beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Träffsäkert

    Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.