Rapport från Finansdepartementet

Metod för beräkning av potentiella variabler november 2022

Publicerad

Ladda ner:

Denna promemoria beskriver de metoder som regeringen använder i bedömningen av potentiell BNP.