Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet september 2021

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, metoder, begrepp och definitioner som används i 2021 års bilaga om ekonomisk jämställdhet (prop. 2021/22:1 bilaga 3).