Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Departementspromemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd läggs till handlingarna

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att skriva av ärendet S2023/02208 (Ds 2023:23).

Förslagen i departementspromemorian bedöms för närvarande inte vara genomförbara och regeringen finner därför inte skäl lämna förslagen vidare till riksdagen.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...