Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår lättnader för legala vapeninnehavare

Publicerad

2022 års vapenutredning har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. I betänkandet föreslås ett antal lättnader för legala vapeninnehavare.

Utredningen har haft i uppdrag att göra en generell översyn av vapenlagstiftningen. Det huvudsakliga syftet med översynen har varit att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar samt att göra regelverket mer överskådligt och lättillgängligt. I mars 2023 utvidgades utredningens uppdrag och utredningstiden förlängdes. Utredningen kom därigenom att omhänderta ett stort antal tillkännagivanden från riksdagen.

– Det är viktigt att lagstiftningen inte ställer upp onödiga hinder för legala vapenägare såsom jägare och sportskyttar. Samtidigt måste reglerna vara utformade så att de motverkar förekomsten av illegala vapen och att vapen används till brott. Vi har nu tagit emot ett gediget underlag som kommer att skickas på remiss, och jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen föreslår att vapenlagen och vapenförordningen ska ersättas med nya författningar. I dessa föreslås bland annat ett antal lättnader för legala vapeninnehavare.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...