Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nu utreds möjligheterna att hyra anstaltsplatser utomlands

Publicerad

En utredare har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra anstaltsplatser utomlands. Syftet är att få avtal på plats som möjliggör för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands och därmed avlasta Kriminalvården.

Ladda ner:

När det gäller Kriminalvården behöver två realiteter nu hanteras samtidigt: Den grova organiserade brottsligheten som hotar vårt fria och öppna samhälle. Det andra är att utbyggnaden av Kriminalvården inleddes alldeles för sent. Regeringens omläggning av rättspolitiken innebär samtidigt att fler personer kommer sitta i fängelse, och under längre tid. Kriminalvården måste därför expandera kraftigt.

En omfattande expansion av Kriminalvården pågår för att hantera de långsiktiga platsbehoven men också för att komma till rätta med nuvarande platsbrist. Regeringen har nu också gett en utredare i uppdrag att se över möjligheterna att hyra anstaltsplatser utomlands. Målet är att få till avtal med ett eller flera länder.

– Det behövs ytterligare åtgärder för att avlasta Kriminalvården. Därför ska möjligheterna att hyra fängelseplatser i andra länder nu utredas. Utredningen ska ske i samarbete med Kriminalvården samtidigt som erfarenheter dras av vad som gjorts på området i bland annat Norge och Danmark, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att

  • utreda i vilken eller vilka andra stater som förhyrning av anstaltsplatser kan aktualiseras utifrån kapacitet och rådande fängelseförhållanden,
  • avgöra i vilken form som förhyrning lämpligast bör ske i fråga om ansvar för drift och verkställighetsinnehåll och utreda hur verksamheten lämpligen kan bemannas,
  • föreslå hur urvalet av intagna kan och bör göras,
  • identifiera och lämna förslag på hantering av en rad praktiska frågor kopplade till förhyrningen, till exempel gällande säkerhet, behandling av personuppgifter, transporter samt hälso- och sjukvård, 
  • beräkna kostnaderna för att hyra fängelseplatser utomlands och hur de förhåller sig till kostnaderna för att verkställa ett fängelsestraff i Sverige och
  • ta fram utkast på avtal med en eller flera lämpliga stater. 

Utredaren ska genomföra uppdraget i samarbete med Kriminalvården. Syftet är att få ett eller flera avtal på plats som möjliggör förhyrning av anstaltsplatser i jämförbara länder i Sveriges närområde. Utgångspunkten för uppdraget i denna del är jämförbara länder i Sveriges närområde. Utredaren ska under arbetets gång beakta de erfarenheter som gjorts på området i Norge och Danmark.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2024. 

 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...