Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen har överlämnat en skrivelse som behandlar Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner

Publicerad

Regeringen lägger i dag fram en skrivelse om Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner. I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Digitala tjänster till privatpersoner – stora utvecklingsmöjligheter för statliga tjänster (RiR 2023:6).

I rapporten granskar Riksrevisionen om statens insatser för att utveckla myndigheternas digitala tjänster riktade till privatpersoner har varit tillräckligt effektiva. Riksrevisionens övergripande slutsats är att statens insatser för att utveckla myndigheternas digitala tjänster inte har varit tillräckligt effektiva, att de största hindren för den fortsatta utvecklingen finns på systemnivå och att det krävs åtgärder från regeringen.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer delvis i de redovisade iakttagelserna. Rapporten utgör ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet med att utveckla myndigheternas digitala tjänster riktade till privatpersoner.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00