EU:s jordbruksministrar möts i Stockholm

Publicerad

Den 11–13 juni står landsbygdsminister Peter Kullgren värd för ett informellt möte för EU:s jordbruksministrar i Stockholm.

Temat för det informella mötet är jordbrukets och skogsbrukets potential att bidra till en resurseffektiv växande bioekonomi och hållbar utveckling. Mötet är ett tillfälle för deltagarna att lära sig om och se mer av svenskt jordbruk, skogsbruk, forskning och innovation i en informell och avslappnad miljö.

På schemat står flera studiebesök där delegaterna kommer att få se bland annat svenska innovativa lösningar i jordbruket och skogsbruket. Landsbygdsministern kommer sedan stå värd för en middag för delegaterna där svensk mat och kultur står i fokus.

Information till journalister 

Ackreditering för att bevaka det informella mötet ges via det officiella ackrediteringssystemet för det svenska ordförandeskapet. Praktisk information till journalister ges via mediahandboken. Senaste datum för ackreditering är 4 juni.

För mer information om mötesprogrammet och ackreditering, se det svenska ordförandeskapets webbplats. För eventuella frågor om ackreditering, kontakta det svenska EU-ordförandeskapets pressfunktion (se kontakt nedan).

Presskontakt

Charlotte Nilsson
Det svenska EU-ordförandeskapets pressfunktion
Mobil 076-130 78 26
e-post till Charlotte Nilsson
Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson