Pressmeddelande från Socialdepartementet

Riktålder för pension för år 2029 beslutad

Publicerad

Som en del i arbetet med att upprätthålla och höja pensionsnivåerna har regeringen fastställt riktåldern för pension för 2029 till 67 år.

- Att vi lever allt längre, är friska och aktiva är naturligtvis väldigt positivt. Fler år som pensionär innebär dock att den intjänade pensionen ska räcka över en längre tid och för att få en god ekonomisk tillvaro är det därför avgörande att arbetslivet förlängs. Regeringen har infört ett jobbskatteavdrag för personer över 65 år som arbetar vilket stärker incitamenten för att få fler att arbeta längre. Det bidrar till att viktig kompetens stannar på arbetsmarknaden längre samtidigt som det stärker den egna ekonomin och 
pensionen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

- Äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedd i Sverige. Jag uppmanar alla arbetsgivare att tillvara ta den kompetens som finns hos sina mest erfarna medarbetare, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

För att upprätthålla pensionsnivåerna har åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem höjts år 2020 och 2023. En så kallad riktålder för pension har införts och från år 2026 är det riktåldern för pension som ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna.

Riktåldern ska fastställas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern tillämpas. Regeringen har därför beslutat om en förordning som fastställer riktålder för pension för år 2029 till 67 år.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Vilka åldersgränser är det som höjts 2020 och 2023?

År 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension från 61 till 62 år. Åldern för rätt att kvarstå i anställning höjdes från 67 till 68 år.

År 2023 höjdes den lägsta åldern för att kunna ta ut inkomstgrundad pension från 62 till 63 år. Åldersgränsen för när garantipension tidigast kan tas ut höjdes från 65 till 66 år. Samtidigt anpassades åldersgränserna i kringliggande trygghetssystem. Åldersgränsen för rätten att stanna kvar i anställning höjdes från 68 till 69 år.

Riktåldern har tidigare fastställts för år 2026. 2027 och 2028. För alla år har den beräknats och fastställts till 67 år.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham