Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sveriges katastrofmedicinska beredskap ska stärkas

Publicerad

Regeringen bedömer att Sverige behöver ha en utvecklad katastrofmedicinsk beredskap och förmåga för att mer effektivt kunna bistå katastrof- eller krigsdrabbade områden. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen vid händelser inom och utanför Sveriges gränser.

– Vi ska värna befolkningens liv och hälsa också under katastrofliknande förhållanden. Därför är det viktigt att vi nu ser till att få tillräckligt med resurser på plats för att kunna förstärka de ordinarie vårdsystemen vid kriser och katastrofer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Sveriges regioner är skyldiga att planera sin hälso- och sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län ska dessutom upprätthålla en beredskap för vissa katastrofmedicinska insatser utomlands.

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningar och föreslå åtgärder för att stärka förmågan att genomföra katastrofmedicinska insatser. I uppdraget ingår bland annat att se på kostnader för en utvecklad nationell förstärkningsresurs som rör både materiella och personella resurser och föreslå hur en sådan resurs ska kunna användas för katastrofmedicinska insatser internationellt inom en WHO-, EU- eller Nato-ledd koordinering.

Socialstyrelsen får använda 2 miljoner för uppdraget som ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 november 2023.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.