Regeringen stärker försörjningsberedskapen inom livsmedels- och dricksvattenområdet

Publicerad

Regeringen föreslår en satsning på 20 miljoner kronor till Livsmedelsverket och 3 miljoner kronor till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Satsningen möjliggör åtgärder som kan bidra till en snabb förmågehöjning inom uppbyggnaden av det civila försvaret vad gäller livsmedelsberedskap och dricksvattenförsörjning.

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde anser regeringen att tempot i uppbyggnaden av försörjningsberedskapen inom livsmedel- och dricksvattenområdet bör öka.

– Tillgång till säkra livsmedel och rent dricksvatten är centralt. Det gäller såväl i fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig. Den här satsningen skulle innebära att myndigheterna redan i år kan genomföra viktiga åtgärder som inköp av förstärkningsresurser, beredskapsövningar, stärka förmågan att analysera och även hantera farliga ämnen i livsmedelskedjan, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Livsmedelsverket och SVA har sedan ett antal år tillbaka uppdrag inom uppbyggnaden av det civila försvaret när det gäller livsmedelsberedskap och dricksvattenförsörjning. De föreslagna satsningarna kan bidra till en förmågehöjning inom försörjningsberedskapen redan under 2023.

Regeringen har överlämnat detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vårbudget 2023

Den 17 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.