Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polisen får utökade befogenheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet

Publicerad

I går tog regeringen beslut om en propo­sition till riksdagen med förslag på utökade befogen­heter för polisen i gräns­nära områden. Syftet med förslagen är att ge polisen bättre förut­sätt­ningar att motverka olovlig vistelse i landet och bekämpa gräns­över­skridande brottslighet.

Sverige har problem med både olovlig vistelse i landet och gräns­över­skridande brottslighet. Eftersom behovet av att vidta åtgärder mot problemen är särskilt starkt vid gränsen, föreslår regeringen utökade befogen­heter som ska gälla vid vissa flyg­platser, hamnar och järn­vägs­stationer, vid broar till andra länder och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.

Genom befogen­heterna får Polis­myndig­heten större möjlig­heter att göra inre utlän­nings­kontroller, det vill säga att kontrol­lera utlän­ningars rätt att vara i landet, och att ingripa mot till exempel smugg­ling eller utförsel av stöld­gods. Detta genom att lägre krav ställs för att få vidta kontrol­lerna i gräns­nära områden jämfört med på andra platser i landet. Både polisen och tullen får också bättre möjlig­heter att bedriva kamera­bevak­ning med teknik för auto­matisk igen­känning av regist­rerings­nummer i gräns­nära områden.

– I den omläggning av kriminal­politiken som regeringen nu genom­för har polisen en helt central roll. Det är viktigt att de har de förut­sätt­ningar som behövs för att bedriva sitt arbete, inte minst när det gäller att komma åt den gräns­över­skridande brotts­lig­heten. Förslagen som vi nu lämnar till riksdagen ger polisen möjlig­heter att med större kraft kunna ingripa mot till exempel smuggling och inter­natio­nella stöldligor, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Propositionen bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...