Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES lämnar sitt slutbetänkande

Publicerad

Idag, onsdag 29 mars, lämnade utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES över sitt slutbetänkande till socialminister Jakob Forssmed. Utredningen ger bland annat förslag till lagstiftning och infrastruktur som möjliggör ett säkert gränsöverskridande utbyte av patientöversikter, inom EES och nationellt.

– Frågan om att överföra hälsodata över landsgränser och organisatoriska gränser är komplex och vårdgivare hanterar ofta information olika. Detta kan påverka patientsäkerheten och det kan också bidra till en ojämlik vård. Därför är den här utredningen så viktig, säger socialminister Jakob Forssmed.

Utredningens uppdrag har varit att utreda vad som krävs för att Sverige ska ingå i ett gränsöverskridande utbyte av patientöversikter inom EES och att lämna förslag som möjliggör utbyte av patientöversikter med information från alla vårdgivare och omsorgsgivare. Bakgrunden till detta är patientrörlighetsdirektivet som reglerar tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård inom Europeiska unionen. Frågan om e-recept och patientöversikter inom EES är aktuell då den ingår i förslaget till förordning om det europeiska hälsodataområdet.

I sitt slutbetänkande föreslår utredningen bland annat:

 • Att E-hälsomyndigheten i instruktion utses till nationell kontaktpunkt för e-hälsa i enlighet med patientrörlighetsdirektivet samt ges i uppdrag att utveckla och förvalta den funktionalitet och den infrastruktur som krävs för att kunna uppfylla sina åtaganden.
   
 • Att regeringen ska säkerställa att en infrastruktur för att tillgängliggöra information om patientens hälsa och vård till en patientöversikt finns tillgänglig för alla vårdgivare samt att E-hälsomyndigheten ges i uppdrag att tillhandahålla en digital tjänst för att ta del av patientöversikter från utlandet för hälso- och sjukvårdspersonal.

  Inera tillhandahåller idag en tjänst som möjliggör utbyte av patientöversikter inom hälso- och sjukvården som används av majoriteten av de offentligt finansierade vårdgivarna i olika utsträckning. Utredningen föreslår att delar av eller hela Inera förvärvas samt att det utreds vidare om och i så fall vilka delar som bör ägas och förvaltas av en myndighet.
   
 • Att E-hälsomyn­digheten ges i uppdrag att tillhandahålla en tjänst för hälso- och sjuk­vårdspersonal för att ta del av patientöversikter från utlandet. I denna tjänst föreslår utredningen att hälso- och sjukvårdspersonal även ska kunna få tillgång till patientöversikter från Sverige.
   
 • Ett antal författningsförslag samt en ny förordning om personuppgiftsbehandling vid E-hälsomyndigheten i samband med hantering av patientöversikter för att E-hälsomyndighetens personuppgiftsbehandling ska vara tillåten vid utbyte av patientöversikter såväl inom Sverige som med ett annat EES-land.

Utredningen bedömer att det behövs ytterligare utredning och överväganden för att patientöversikter för barn ska kunna omfattas av informationsutbytet över landsgränser. Det behövs även utredas vidare vilka delar av Inera eller Ineras tjänster som ska förvärvas samt om vissa, och i så fall vilka, delar bör ägas av en myndighet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff