Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera masskadehändelser ska stärkas

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt börja implementera en nationell masskadeplan och ett nationellt enhetligt system för prioritering vid masskadehändelser.

– Vår förmåga att hantera händelser med många skadade är viktig för att vi ska ha ett starkt civilt försvar som kan bidra till det militära försvaret. Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget har givit oss både erfarenheter att analysera och anledning att påskynda implementering av en plan för att stärka hälso- och sjukvårdens nationella och regionala förmåga att hantera masskadehändelser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har försämrats jämfört med regeringens bedömning i propositionen Totalförsvaret 2021–2025. Hälso- och sjukvården har en central roll i det civila försvaret och dess förmåga att bidra till det militära försvaret. Den humanitära krisen i Ukraina som följer av Rysslands invasion har försatt miljontals människor på flykt. Sverige stöttar Ukraina genom donationer av sjukvårdsmaterial och läkemedel. Sverige bistår även Ukraina genom att ta emot patienter.

Regeringen har idag givit Socialstyrelsen i uppdrag att skyndsamt påbörja en implementering av en nationell masskadeplan och ett enhetligt system för triage, det vill säga sortering och prioritering av patienters vårdbehov. Socialstyrelsen ska även stödja regionerna i deras framtagande och implementering av regionala masskadeplaner. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen också analysera och föreslå ett digitalt verktyg för dokumentation av en sjukvårdsverksamhets möjlighet att öka kapacitet som ett stöd till regionerna.

Socialstyrelsen ska senast den 3 mars 2024 redovisa uppdraget till Socialdepartementet och får för uppdraget använda 3 miljoner kronor under 2023.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.