Bioekonomiutredningen överlämnar delbetänkande om ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi

Publicerad

Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen Lena Ek har idag överlämnat delbetänkande ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi” (SOU 2023:15) till landsbygdsminister Peter Kullgren som tar emot delbetänkandet å regeringens vägnar.

Delbetänkandet som presenterades idag handlar om produktion av biodrivmedel. Bioekonomiutredningens arbete fortsätter nu med huvuduppgiften att ta fram förslag till en nationell strategi inklusive uppföljningsbara mål för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi. Utredningens slutbetänkande ska redovisas till regeringen 31 oktober 2023.

Fakta om uppdraget

Den särskilda utredaren har i uppdrag att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi samt, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att främja bioekonomins utveckling.

I uppdraget ingår bland annat att:

• ta fram förslag till en nationell strategi, ett eller flera uppföljningsbara
mål och, vid behov, åtgärder för en hållbar, konkurrenskraftig och
växande bioekonomi, samt

• analysera genomförbarheten i och, om utredaren bedömer det lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande
biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara
förnybara drivmedel. Negativa effekter på bevarandet av den biologiska mångfalden ska minimeras.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00