Hoppa till huvudinnehåll

Två nya departement bildas 1 januari 2023

Publicerad

(Ny version) Vid årsskiftet kommer ansvaret för klimat- och näringslivsfrågor respektive landsbygds- och infrastrukturfrågor att samlas i två nya departement. Fram till dess finns berörda departement kvar i sin nuvarande form.

Ombildningen sker för att sätta ljus på klimat- och energifrågan. Det nya Klimat- och näringslivsdepartementet kommer att samla kompetensen och erfarenheten inom energi-, klimat, miljö- och näringsfrågorna.

– En bra energimix och en grön inriktning på energipolitiken gynnar hushållens ekonomi. Genom att samla dessa frågor under ett och samma departement kan ett tydligare fokus sättas på klimatomställningen. Tillsammans arbetar vi skyndsamt för en långsiktig klimatpolitik som för Sverige genom energikrisen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Det nya Landsbygds- och infrastrukturdepartementet kommer att samla kompetensen och erfarenheten inom landsbygds-, skogs-, transport- och bostadsfrågorna.

– Det behövs goda förutsättningar att bo och leva i hela landet. Därför ser vi det som naturligt att dessa frågor samlas under ett och samma departement. Vi behöver satsningar som stärker svenskt jordbruk, värnar vårt hållbara skogsbruk och säkerställer en fungerande infrastruktur i Sverige, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll inget citat från landsbygdsminister Peter Kullgren.

Presskontakt

Joel Apelthun
Presskontakt hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...