Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet Diarienummer: S2011/9213/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2012.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat en överenskommelse för 2012-2014 för insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Den redovisar en samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2012, utgiftsområde 9, anslag 2:8.