Brottsförebyggande rådet (Brå)

Främjar brottsförebyggande arbete och ansvarar för officiell statistik för rättsväsendet.